Budiná – pamätihodnosti

Najstaršou budovou v obci je klasicistický evanjelický kostol z roku 1809, obnovený v roku 1909. V strede obce je budova evanjelickej fary z roku 1900, katolícky kostol, ktorý sa v obci tiež nachádza bol postavený v roku 1906. Pamätník postavený na vrchu Javorie nad obcou, na pamiatku padlých a umučených obyvateľov Budinej v II. svetovej vojne vytvoril Karol Dúbravský v roku 1961. Druhý pamätník vytvoril Ján Stehlík v roku 2006. Novšou dominantou obce je Dom smútku v cintoríne. No­vodobou raritou je evanjelická kaplnka (sic) so sochou Krista v osade Paľagovci na lazoch.