Budiná – základné informácie

erb_bu

Obec Budiná leží v severozápadnej časti okresu Lučenec na hranici s okresom Detva. Leží v nadmorskej výške 636 m.n.m. Budiná predstavuje horskú obec s prvkami lazníckeho osídlenia. Zá­kladnú charakteristiku obce predstavujú nasledovné informácie: ­

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Budiná, Budiná 96, 985 12 Tuhár

Telefón: 047 / 43 97 335, 0908 626 866

E-mail: obecbudina@tuhar.net

Web: –

Starosta obce: Ing. Marian Čerpák

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1393

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 636

Počet obyvateľov: 256

Obec Budiná leží v južnej časti horského krajinného celku Ostrôžky (Slovenské Rudohorie) a  patrí do Lučenského okresu. Nachádza sa na 48° 28′ 00″ severnej zemepisnej šírky a 19° 29′ 00″ východnej zemepisnej dĺžky.budina1

Katastrálne susedí na juhozápade s obcou Ábelová, na severe je to Detva a Podkriváň, na severo­východe obec Píla, na východe obec Divín a na juhu obec  Tu­hár.budina2

Pri pohľade z juhu dominuje nad obcou majestátny vrch (tzv. rázsocha) Jasenia (niekedy chybne označovaný ako Jaseňový vrch, 771 m.n.m.). Pri pohľade od severu zaujme v pozadí rozložitý vrch Sedem chotárov.

Popri Budinej preteká sprava Tuhársky potok (napája vodnú nádrž Ľadovo pri Lučenci) a zľava Budinský potok (ten napája Ružinskú priehradu). Oba potoky pramenia na Budinských lazoch. Najvy­šším bodom katastra obce Budiná je vrch Javor (821 m.n.m.), dlhoročný cieľ tzv. Novoročných výstu­pov na Javor.

Najznámejším a najnavštevo­vanejším prírodným výtvorom v katastri obce sú čadičové vyvreliny (vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Ka­menné vráta s krásnym výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. Po­zoruhodná je aj maloplošná chrá­nená oblasť Budinská skala (765 m n. m.), kde sa nachádza aj 5 m dlhý jaskynný útvar Jánošíkova izba. Za dobrých poveternostných podmienok je možné z vrcholu Ja­senia vidieť Veľkú Fatru, Poľanu, Nízke Tatry a Západné Tatry s do­minantou Kriváňa. Výhľad na juh lemuje pohorie Cerovej vrchoviny.