Podrečany – pamätihodnosti

Dominantou Podrečian je kaštieľ vybudovaný v roku  1893 v secesnom slohu, inšpirovaný francúz­skym vzorom a zakomponovaný do prírodno-krajinár­skeho parkového interiéru, prestavaný v 20. storočí. Jednopodlažný objekt na pôdoryse tvaru U. Na hlavnej fasáde orientovaný do záhrady, stredný a bočné riza­lity. V nádvornej časti loggia s terasou a schodišťom v ose záhrad, fasády s bohatou štukovou ornamentikou. Strecha manzardová s tupými ihlanmi. Fasády s de­koračnými prvkami francúzskeho baroka. Okná majú bohato členené frontóny na konzoloch a v parapete kolkovitú balustrádu. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou, do r. 1992 slúžil ako depozit Novohradského múzea v Lučenci, v súčasnosti je čiastočne reštituovaný.

Začiatkom 16. storočia bola vybudovaná  kúria rodu Torökovcov v strede obce na stráni. Kúria mala mohutné štvorhranné veže, ktoré boli neskôr zbúrané. V r. 1910 kúria už nemala veže a slúžila ako byt pre panského úradníka.

 

Rímsko-katolícka kaplnka najsvätejšej trojice predstavuje barokový objekt z 18. storočia má jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom, zaklenutý krížovými hrebienkovitými klenbami. Nad vstupom je murovaná empora. Hlavná fasáda bez veže má lezénové rámovanie a polkruhový murovaný štít s volúnami na bokoch, uprostred nika. Nad portálom štu­kový reliéf najsv. Trojice. Hlavný oltár balda­chýnového typu neskoro-barokový z druhej polovice 18. storočia, poly­chrómovaná drevorezba uprostred stĺpovej architektúry. Na hlavnom oltári krucifix, ľudová drevorezba z konca 18. storočia. Organ neskoro­barokový z konca 18. storočia, poly­chromovaná drevorezba.

podrecany_p1

Kostol evanjelického a augsburského vyznania klasicistický predstavuje pôvodne kaplnku, ktorá bola rozšírená v roku 1836, zbúraná asi v r. 1862. Nový kostol sa staval v rokoch 1863-1866. Kostol – sieňová stavba s prestavanou vežou, zakončená ihlancom, interiér zaklenutý konchou, českou plackou a pruskými klenbami. Nad vstupom murovaná organová empora.  Oltár portálového typu klasicistický z pol. 19. storočia s obrazom Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica klasicis­tická  z pol. 19. storočia, murovaná, s polygonálnym rečnišťom. V roku 1890 bol uliaty v Budapešti veľký zvon, v r.  1923 v Trnave malý zvon.

podrecany_p2

Historickou pozoruhodnosťou obce je aj bývalá kúria. V nej sa podľa záznamov občas konali stoličné zhromaždenia a ubytúval sa v nej František Rá­koczy, keď chodieval na poľovačky k Törökovcom. Vedľa bola panská krčma. V neďalekom dome bol vodný mlyn na vrchnú vodu, ktorý po elektrifikácii bol v prevádzke až do roku 1960