Tomášovce – základné informácie

tomasovce_erb
Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Leží v nadmorskej výške 256 m.n.m. Základnú charakteristiku obce predstavujú nasledovné informácie:

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce

Telefón: 047 437 14 46, 0908 941 808

E-mail: starosta@tomasovce.sk, obec@tomasovce.sk

Web: www.tomasovce.sk

Starosta obce: Ing. Ján Mičuda

Lokalizácia: okres Lučenec, kraj Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: r. 1293

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 256

Počet obyvateľov: 1385

Poloha obce a prírodné, klimatické a geologické podmienky

 

Obec Tomášovce sa nachádza severozápadne od okresného mesta Lučenec pri neďaleko hlavnej cesty  E 571 vedúcej z Košíc do Bratislavy. Leží neďaleko križovatky spájajúcej Detvu s Lučencom a Veľký Krtíš s Poltárom na 48° 22′ 29″ severnej zemepisnej šírky a 19° 37′ 03″ východnej zemepisnej dĺžky.
tomasovce1
Katastrálne susedí s nasledovnými obcami:

  • na severe sú to obce Točnica a Podrečany,
  • na severozápade je to obec Gregorova Vieska,
  • na západe obec Stará Halič
  • na juhu mesto Lučenec,
  • juhovýchodne obec Vidiná,
  • východne obec Veľká Ves (okres Poltár).

tomasovce2
Obec Tomášovce administratívne patrí do okresu Luče­nec v regióne Novohrad.

Kataster obce Tomášovce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 m n/m. Z geomorfologického hľadiska územie tvoria štrky, piesky a malé plochy kryštalických bridlíc a čadičov. Pôdny pokrov je zložený z ilimerizovaných a nivných komponentov. Kameninové íly sa využívajú na tehliarsku výrobu.