Tuhár – pamätihodnosti

Rímskokatolícky kostol v Tuhári má patrocínium sv. Karola Boromejského, bol postavený v rokoch 1836 – 1841 aj s podporou grófa Karola Zichyho. Kostol je jednoloďový s polygonálym zakončením presbytéria a nadstavanou vežou, zaklenutý pruskými klenbami. V kostole sa nachádza pôvodný renesančný zvon z rokov 1648 – 1649. Druhý zvon bol zakúpený v roku 1922. Erb rodiny Zichyovcov z roku 1841.

Z cirkevných pamiatok treba spomenúť:

–         kríž pred kostolom, darovaný zamestnancom mramorového lomu v Tuhári 29. augusta 1949. Vysvätený 6. novembra na sv. Karola Boromejského.

  • „Kaplnku“ vytesanú v kameňoch pri mramorovom lome s nápisom „Ave Maria“ a so soškami,
  • Kaplnku Panny Márie z 30. 9. 2001 v Tuhári,

Kríž pri ceste smerom na Polichno, smerom na Divín. Kríž na mieste starého cintorína

tuhar_p1

tuhar_p2

tuhar_p3