Točnica – pamätihodnosti

Medzi pamiatky obce Točnica sa zaraďuje budova bývalej školy evanjelického a augsburského vyznania z r. 1770 a kostol evanjelického augsburského vyznania z roku 1806 s krížovými klenbami a klasicistickým stĺpovým portikom pred hlavným orgánom.

tocnica_p1
Zaujímavou pamiatkou obce je aj drevená zvonica z 19. storočia. Obec Točnica je rodiskom básnika  Kolomana Banšella (1880 – 1887), ktorý má v obci umiestnenú pamätnú tabuľu. Medzi súčasné dominanty obce patrí novopostavený katolícky kostol z roku 2008, ako aj dom smútku umiestnený na miestnom cintoríne.

V sú­časnosti sa v obci nachádza kultúrny dom a verejná knižnica.
tocnica_p2

tocnica_p3